Làm bảng hiệu quảng cáo cửa hàng Gái Minh – Siam Brothers

Maket bảng hiệu

Bảng hiệu thực tế tại vị trí lắp đặt

Quầy kệ trưng bày sản phẩm

Bảng chứng nhận cửa hàng Gái Minh – Siam Brothers