Làm bảng hiệu quảng cáo cửa hàng Lan Xa – Siam Brothers

Maket bảng hiệu

 

Bảng hiệu thực tế tại vị trí lắp đặt

 

Quầy kệ trưng bày sản phẩm

 

Bảng chứng nhận Lan Xa – Siam Brothers