Làm bảng hiệu quảng cáo cửa hàng Minh Tiến – Siam Brothers

Maket bảng hiệu

 

Bảng hiệu thực tế tại vị trí lắp đặt

 

Kệ trưng bày sản phẩm

 

Bảng chứng nhận – Siam Brothers