Làm bảng hiệu quảng cáo cửa hàng ngư lưới cụ HOÀNG – Siam Brother Việt Nam

Maket bảng hiệu

Bảng hiệu thực tế tại vị trí lắp đặt

Quầy kệ trưng bày tại cửa hàng