Làm bảng để bàn công ty We Media

Làm bảng để bàn bằng mica – Công ty We Media

 

Bảng để bàn bằng mica

 

Bảng để bàn mica chân đế mica – khắc UV trực tiếp

 

Làm bảng để bàn mica

 

Làm bảng để bàn mặt mica in UV – chân đế mica màu