Chữ nổi nóc tòa nhà

Tầm Nhìn Việt chuyên thi công các loại chữ nổi nóc tòa nhà, Chữ nổi mica, chữ nổi inox, chữ nổi Alu, Chữ nóc tòa nhà gắn LED