Tư vấn làm bảng hiệu phòng ban công ty Viên Mỹ

Ngày 4/7

Chào quý công ty!

Chị coi tham khảo một số mẫu bảng hiệu phòng ban mà bên em đã làm:

Bảng hiệu phòng ban bằng mica

Bảng hiệu phòng ban bằng inox